Wydarzenie

Compagne Stanislaw Wisniewski _ Paysages de lunes

Założona w 1995 roku przez Stanisława Wiśniewskiego, byłego solistę Baletu  Opery Narodowej w  Lyonie. Dając pierwszeństwo pracy choreografa i tancerza z muzyką żywą, tworzy dzieła jednoczące na scenie tancerzy i muzyków.

W chwili kiedy choreografia pojawia się w moim umyśle, na samym dnie duszy, jak echo rodzi się głos, który wprowadza mnie na drogę nowego tworzenia. (…)

Muzyka podpowiada pierwsze kroki na tej drodze i określa rodzaje ekspresji, które odtąd pragnę badać.
Stanisław Wiśniewski

Stanisław Wiśniewski jest choreografem o rzadkich zaletach. Łączy w swych pracach z powodzeniem zamysł artystyczny i precyzje formalną, naznaczając je wielką wrażliwością. Przemawia do widza nie pozbawionym sensu formalizmem ani pustymi gestami, ani naiwną narracją. Próbuje trafić do wyobraźni odbiorcy (…).

Wisniewski ma szczególną inteligencję „muzyczną”, a także w odniesieniu do muzyki współczesnej. (…) Ceni jej dzieła i umie oddać ich sens. (…).

P.A. Jaffrennon

muzyka: Jerome Dorival, James Giroudon, Pierre Alain Jeffrennou
choreografia/ kostiumy/ scenografia: Stanisław Wiśniewski
światła: Cyril Benhaim
tańczą: Crystelle Pierron, Barbara Cailleu, Florent Otello, Emil Bejar, Gael Bovio