Wydarzenie

Prezentacja antologii tekstów Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji tańca Prowadzenie: Katarzyna Słoboda i Sonia Nieśpiałowską-Owczarek, Muzeum Sztuki w Łodzi

Książka Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji tańca, została wydana w październiku tego roku w związku z wystawą o tym samym tytule w Muzeum Sztuki w Łodzi. Publikacja jest pierwszym tego typu wydawnictwem w Polsce i jednym z nielicznych poświęconych zagadnieniom tańca współczesnego. Prezentacja antologii dwudziestu pięciu tekstów (po raz pierwszy tłumaczonych na język polski lub opracowanych na potrzeby publikacji) będzie punktem wyjścia do rozmowy o źródłach i współczesnej praktyce improwizacji tańca, obecnej w programie tegorocznego Festiwalu poprzez projekcje filmowe, spektakle i wykład performatywny.

Autorzy / autorki tekstów: Michael Anker, Alain Badiou, Sally Banes, Curtis L. Carter, Zofia Maria Cielątkowska, Gilles Deleuze, Kai Van Eikels, Simone Forti, Susan Leigh Foster, Juliusz Grzybowski, Anna Halprin, Brian Holmes, Gabriela Karolczak, Jean-Luc Nancy, Cynthia J. Novack, Steve Paxton, Peggy Phelan, Yvonne Rainer, Nancy Stark Smith