Wydarzenie

Teatr No79 _ 11’24

choreografia / choreography: Anna Iwaniuk, Agnieszka Jastrzewska
muzyka / music: Lutz Elias, P.W. Fisher-Waldstein, Astor Piazolla
kostiumy / costumes: Anna Iwaniuk, Agnieszka Jastrzewska
tańczą / dancers: Anna Iwaniuk, Agnieszka Jastrzewska, Małgorzata Szeszko, Magdalena Karpowicz

Między drogą a powrotem / Between the Way and Return

choreografia i wykonanie / choreography and performance: Agnieszka Jastrzewska
muzyka / music: Mari Boine

Teatr rozpoczął działalność w lipcu 2000 roku, pierwsza praca był spektakl ruchowo teatralny 11’24, którego podstawą była improwizacja kontaktowa. Spektakl ten odzwierciedla pewne mechanizmy działania ludzkiego i ich ograniczenia. /

The company was founded in July 2000. their first production was a theatre-movement 11’24, based on contact improvisation. It reflects certain mechanisms of human acts and their limitations.