Wydarzenie

Teatr Tańca "System Ruchu"- Rzeszów _ Człowiek złożony

tańczą: Barbara Płonka, Marzena Krywult, Marta Bury, Dominik Muszyński

choreografia: Marta Bury

muzyka: Domink Muszyński