Wydarzenie

Kino Variatino _ Functio lessa

choreografia i oprawa plastyczna / choreography: Anna Haracz
muzyka / music: Laurie Andersdon, Jan Garbarek
tańczą / dancers: Anna Haracz, Robert Przybył

Functio lessa to zaburzenie funkcji. W tym przypadku chodzi o zaburzenie funkcji miłości. W swojej pracy łączymy poszukiwania tańca współczesnego, aktorstwa, plastyki i fotografii.

Chcielibyśmy, aby nazwa Kino Variatino kojarzyła się z tym co dosłownie znaczy tj. Obrazem ruchomym, który bawi i cieszy. /

Funcito less is a violation of function. In this case is refers to the violation of love function. In our work we combine the experiments of contemporary dance, performing arts, visual arts and photography. We would like the name Kino Variatino to be associated with its literal meaning that is a moving image which entertains and makes us happy.