Wydarzenie

Teatr Tańca AKT _ Między nami…

Teatr Tańca AKT założyła w listopadzie 1995 roku Monika Budelewska. W jego skład weszli studenci i absolwenci lubelskich uczelni, pasjonujący się tańcem współczesnym.

Od początku swego istnienia zespół pracował nad stworzeniem własnego stylu. Można to było zauważyć już podczas pierwszego spektaklu zatytułowanego „Z daleka i z bliska”. Na kolejny spektakl złożyły się krótkie etiudy nie powiązane fabularnie, będące luźnym zbiorem opowiastek, składających się w spójną choreograficzną całość. Teatr tańca AKT nie jest organizacyjnie związany z żadną placówką kulturalną. Obecnie zespół luźno współpracuje z Centrum Kultury w Lublinie, korzystając z pomieszczeń do prób.

muzyka: G. Yared, A. Piazzolla, J. Dowland
choreografia: Monika Budelewska
tańczą: Magdalena Budyn, Monika Popko, Izabela Wnukowska, Marcin Sagan, Mariusz Ślusarczyk, Karolina Uchymiak, Marek Woliński