Wydarzenie

Teatr Tańca Współczesnego Saga _ Opcje 3×2

Teatr „Saga” istnieje od 1974 roku. Oblicze artystyczne zespołu podlega ciągłym przeobrażeniom. Założycielem, pedagogiem i choreografem „Sagi” jest Anna Maciejak. Na IV Międzynarodowych Prezentacjach Współczesnych Form Tanecznych w Kaliszu zespół otrzymał wyróżnienie za spektakl „Poza kontrolą”. Choreografie przygotowane przez obecną grupę dotykają emocjonalnej sfery przeżyć człowieka. Na przykład spektakl „Dwa oblicza” porusza problem ludzkiej słabości. Wizerunek granych postaci obnaża dwoistości ludzkiej natury.

choreografia” Anna Maciejak
muzyka: Dino Sluzzi i Evan Parker
tańczą: Honorata Pietrońska, Anna Polak, Anna Pokrzywka, Justyna Król, Magdalena Jaroszyk, Anna Maciejak