Wydarzenie

Śląski Teatr Tańca Laboratorium Choreograficzne _ Przenikanie

Choreografia: Sylwia Hefczyńska-Lewandowska Dancers: Sylwia Hefczyńska-Lewandowska, Korina Kordova, Aleksander Kopański Music: DJ Patrycja

Fenomenem tańca współczesnego jest to, że prawie każdy tancerz z nim związany ma potrzebę samodzielnej twórczości artystycznej. Nazywając próby artystycznej ekspresji “Laboratorium Choreograficznym” kierowaliśmy się głównie chęciami stworzenia przyjaznej formy prezentacji tego, o czym tancerze Śląskiego Teatru Tańca marzą. Laboratorium jest, więc nieformalną częścią struktury organizacyjnej Teatru, która pozwala na ujście nagromadzonym pokładom pomysłów, wyobrażeń o świecie, koncepcji sztuki; daje możliwość pokazania indywidualnych zapatrywań na rolę sztuki w świecie współczesnym poprzez popieranie, kwestionowanie i obalanie poglądów adwersarzy lub poprzez budowanie nowatorskiego stylu. Idea laboratorium mawyzwalać twórczą energię i tworzyć ramy do swobodnej samorealizacji. W praktyce to nic innego jak czas oferowany tancerzom Teatru na ich indywidualny rozwój, wsparcie techniczne i administracyjne oraz zapewnienie produkcji i eksploatacji.