Wydarzenie

Warsztat _ Michał Przybyła

Inicjatywa żywa to autorski program warsztatowy stworzony przez Michała Przybyłę, który rozwijany jest w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendium twórczego Miasta Kraków.

Jest to przestrzeń spotkań, która przez ruch, kontakt i improwizację, łączy osoby o różnych zdolnościach fizycznych, umiejętnościach i doświadczeniach na neutralnej płaszczyźnie tańca.

Wprowadzając w zajęcia elementy techniki Contact Improvisation dojdzie do bezpośredniego, fizycznego spotkania poprzez ruch, a uczestnicy podejmą próbę zbadania możliwości własnego ciała. Technika ta uczy uważności, akceptacji, otwartości, kreatywności, a także przekraczania własnych granic. Podczas eksploracji kontaktu, ciężaru ciała i siły będzie okazja doświadczyć szczególnie uważnej komunikacji za pośrednictwem zmysłów, podkreślając ich wspólną zdolność do pełnego wyrażania siebie.