Wydarzenie

Teatr Tańca Współczesnego Alter _ Ręka wkopana w piach

choreografia: Witold Jurewicz
muzyka: Collage
występują: Monika Bieniek, Anna Iwaniuk, Małgorzata Kaczyńska, Aleksandra Przedmojska, Greta polańska, Anna Wielogórska, Dominik Jurewicz, Jakub Lewandowski, Jacek Owczarek

Teatr Alter założył w 1985 roku, choreograf zespołu Witold Jurewicz. Od początku podstawowym założeniem pracy było poszukiwanie przez ruch nowych form wyrazu – lokowanie ich w naszym poczuciu estetyki, mentalności, kulturze. Zespól nie pracuje w jednej, ściśle określonej technice. Głównym tworzywem spektakli jest improwizacja. Kalski Alter jest teatrem postmodernistycznym chętnie w swoich przedstawieniach igrającym rozmaitymi konwencjami i cytatami tanecznymi. Choreografie Witolda Jurewicza bezbłędnie wykorzystują psychofizyczne cechy tancerzy. Widowiska Teatru Alter wypełnione są często aluzyjnymi treściami, zmuszającymi do refleksji I uśmiechu. Pointy przedstawień teatru z Kalisza znajdziemy w naszym życiu I w naszym otoczeniu. Dzięki zjadliwej nieraz autoironii tancerze kaliskiego zespołu, nie tylko do łez potrafią rozbawić widzów ale również uczą ich dystansu do własnej cielesności i zdrowej autoironii. Chociaż nie we wszystkich swoich przedstawieniach Witold Jurewicz próbuje rozśmieszać widzów, słusznie uchodzi za najdowcipniejszego choreografa w polskim teatrze tańca. Tym razem w spektaklu „Ręka wkopana w piach”  tematem żartów dla tancerzy Teatru Alter i Witolda Jurewicza jest styl życia lat pięćdziesiątych i estetyka socrealistyczna.