Wydarzenie

Le principe d'Incertitude Liz Santoro & Pierre Godard _ Relative Collider

pomysł: Pierre Godard i Liz Santoro
choreografia: Liz Santoro
tekst: Pierre Godard
dźwięk: Brendan Dougherty
kostiumy: Reid Bartelme
performerzy: Pierre Godard, Cynthia Koppe, Liz Santoro i Stephen Thompson
koprodukcja: CDC L’Atelier de Paris – Carolyn Carlson, Théâtre de Vanves, The Chocolate Factory
współpraca: FUSED (French US Exchange in Dance), Point Ephémère, Jerome Foundation, DRAC Ile-de-France, Centre National de la Danse i ImPulsTanz Festival.
czas trwania: 45 min

„Relative Collider” to maszyna która stwarza nam możliwość doświadczenia, zobaczenia, zmierzenia, policzenia i wymiany informacji pomiędzy systemami nerwowymi ; bazuje na zderzeniu uwagi. W celu zrozumienia działania zasad regulujących poziom skupienia widza, „Relative Collider” poddaje w wątpliwość to co jest wymieniane, tworzone i niszczone w akcie obserwacji. Artyści szukają punktu kontaktu pomiędzy ruchem a tekstem, w którym każdy z nich ma osobne zadanie w ramach własnego występu przed widownią. Niczym atomy poddane działaniu różnych pól siłowych, zrekonfigurowane w postaci molekułów które wytrącają się bądź rozpadają pod wpływem uwagi oglądającego.

www.lpdi.org

Zdjęcia