Wydarzenie

Teatr Gestu i Ruchu _ Śmierć Ofelii

tańczy: Marta Pietruszka
choreografia: Olga A. Marcinkiewicz, M. Pietruszka
scenografia: M. Kotański
muzyka: A.Vivaldi, Purcell, Adams
czas trwania: 25 min

„Śmierć Ofelii” –  bezpośrednią inspirację spektaklu stanowiła „Mimika…”
W. Bogusławskiego – XIX-wieczny podręcznik dla adeptów sztuki aktorskiej, będący zbiorem skodyfikowanych gestów i póz teatralnych, odpowiadających podstawowym stanom emocjonalnym, takim jak gniew, smutek i radość. Jest to podręcznik martwych dzisiaj gestów i sztucznych układów ciała, które wówczas stanowiły reformatorski krok w kierunku prawdy psychologicznej. Właśnie martwota konwencji i pusta forma teatralna nasunęły myśl o postaci, która zderza się z nimi na płaszczyźnie społecznej i pada ich ofiarą – o Ofelii z ”Hamleta”, którego opracowania podjął się sam Bogusławski. Dlatego też punktem wyjścia przedstawienia stał się monolog szalonej Ofelii zaczerpnięty z egzemplarza Bogusławskiego, „przetłumaczony” na język gestów „Mimiki…” zgodnie z instrukcjami oddzielnego rozdziału, poświęconego scenicznemu ukazaniu szaleństwa. Odgrywane jest więc podwójne szaleństwo – Ofelii Szekspira oraz szaleństwo postaci teatru Bogusławskiego.
Tematem przedstawienia jest portret psychologiczny postaci ulegającej rozpadowi osobowości na społeczną, dworską oraz uczuć i instynktów. Śmierć poprzez formę odrzucenia i zniszczenia wszystkiego, co poza konwencją, w tym przypadku społeczną, dworską.

Zdjęcia