Wydarzenie

Anna Królica _ Spotkanie autorskie z Anną Królicą

ztuka do odkrycia. Szkice o polskim tańcu jest zaproszeniem czytelników do wspólnej podróży w czasie, której celem jest poznanie specyfiki i najnowszej historii polskiego tańca oraz jego choreografów i tancerzy. Podróż ta zaczyna się jeszcze w latach 70., od poplątanych korzeni tańca współczesnego – wyrastających z awangardy teatralnej oraz baletu. Przemierzamy burzliwą dekadę lat 90. – okres powstawania do dziś ważnych i czynnych zespołów, takich jak Śląski Teatr Tańca czy Polski Teatr Tańca – by wreszcie poznać najmłodsze pokolenie tancerzy i choreografów.

W toku narracji pojawiają się wypowiedzi samych artystów – uczestników i twórców tej historii. Nieprzywoływane dotąd niemal nigdzie źródła i fakty – przeplatają się z rozważaniami sytuującymi polski taniec współczesny w szerszym, europejskim kontekście. Sztuka do odkrycia to nie tylko pasjonująca historia, pełna wiadomości nie do przeczytania gdzie indziej – ale też solidna dawka wiedzy teoretycznej, podanej w przystępny sposób.

Książka wypełnia ważną lukę na rynku wydawniczym. Między innymi z powodu dotychczasowego braku literatury o tańcu, często jawi się on jako sztuka, którą trudno się odkrywa i poznaje. Te szkice mają być swoistym przewodnikiem po jej świecie.


Anna Królica
 / Polska

Prezeska Fundacji PERFORMA, współzałożycielka i redaktorka portalu nowytaniec.pl. Teatrolożka i rusycystka. Przewodnicząca Rady Programowej ds tańca w Instytucie Muzyki i Tańca. Koordynator merytoryczny I Kongresu Tańca. Prowadzi autorskie zajęcia o tańcu teatralnym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Poza krytyką taneczną zajmuje się teorią i historią tańca, szczególnie na obszarze Polski i Niemiec. Publikuje w „Didaskaliach” i „Teatrze” oraz portalach www.dwutygodnik.com, www.kulturaenter.pl. Prowadzi również działalność popularyzatorską: autorka licznych tekstów towarzyszących wydanej przez Agorę kolekcji DVD „Balet i Taniec”; organizatorka warsztatów krytycznych, wykładów, a także – dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – pierwszego konkursu na pracę dyplomową o tańcu teatralnym. Znalazła się w Komisji Artystycznej Polskiej Platformy Tańca 2008 i ponownie jest w eksperckim jury Polskiej Platformy Tańca 2012. Aktualnie pracuje nad zagadnieniem pamięci i ciała w Teatrze Śmierci Tadeusza Kantora i Tanztheater Wuppertal Piny Bausch.