Wydarzenie

Grupa Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej _ Swing City

koncept, choreografia i obsada / choreography, dance: Grupa Tańca Współczesnego Politechniki

Lubelskiej (GTWPL), Dominika Jarosz, Małgorzata Kwiecień-Belniak, Karolina Sularz, Joanna

Szot, Ewa Wasilewska-Wójcik światło / lights: Anna Żak muzyka / music: Parov Stelar, Jerzy

Petersburski czas trwania / duration: 35 min

Lublin, 12 czerwca 1934 roku. Kilka młodych kobiet spotyka się w celach spacerowo-towarzyskich.

Po pewnym czasie, przesycone rozmowami i oficjalną atmosferą, zaczynają zaglądać do szemranych

zakątków miasta, dochodzić do granic rzeczy dobrze im znanych. Co mogą im zaoferować uliczny gwar

i tętniące życiem, śródmiejskie ulice? Spektakl inspirowany jest atmosferą polskich miast, kulturą

i obyczajami okresu międzywojnia.

Zdjęcia