Wydarzenie

Patryk Zakrocki i Paweł Szamburski _ SzaZa

SzaZa (Duet Patryk Zakrocki i Paweł Szamburski)

Od 1999 roku aktywnie działa na stołecznej scenie muzyki

improwizowanej i sztuki niezależnej. Muzyka duetu Sza/Za to

niezwykłe połączenie pozornie skrajnych przeciwieństw – hałasu

i ciszy, popu i współczesnej kameralistyki, piękna i brzydoty, a także

wyrafinowanej mądrości i czystej, naiwnej bezmyślności. Tworzą

muzykę dla teatru, filmu, kina niemego, tańca współczesnego.

Współpracowali min. z P. Cieplakiem, P. Miśkiewiczem, L. Bzdylem,

M. Liberem, K. Globiszem, M. Pieprzycą, K. Kozyrą, P. Borowskim.