Wydarzenie

Joanna Szmajda _ Taniec a sztuki plastyczne – pomiędzy teorią a praktyką