Wydarzenie

Techno Folk _ Warsztaty tańca związane z „Projektem Yanka Rudzka: Wielogłos”

Czy (i jak) można zderzyć ze sobą jednocześnie tak z pozoru odległe taneczne światy,
jak brazylijska samba, ormiańskie kochari, gruzińskie svanuri i polski oberek?
Zapraszamy na spotkanie z międzynarodową ekipą Projektu Yanka Rudzka, który połączył
w tańcu artystów z Armenii, Brazylii, Gruzji i Polski.
Pragniemy praktykować tradycyjne tańce naszych czterech kultur pamiętając o tym,
że są to praktyki z natury swojej WSPÓLNE, jednoczące nas niezależnie od przekonań,
narodowości czy umiejętności! Pragniemy celebrować obecną we wszystkich tańcach
tradycyjnych (niezależnie od szerokości geograficznej) RADOŚĆ przywołując ekstatyczny
wymiar tańca, wpisany w tę sztukę u samych jej korzeni. Wierzymy, że choć z różnych
obszarów kulturowych, tańce tradycyjne, praktykowane obok siebie, odkrywają przed
nami intrygujące podobieństwa i pozwalają na pogłębioną refleksję nad źródłami
i narracjami obecnymi w tradycyjnych tańcach oraz niesionymi przez nie doświadczeniami
i ich znaczeniem dla dzisiejszej choreografii i kultury współczesnej.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tych unikatowych warsztatach, prosimy o uzupełnienie poniższego formularza.

Lokalizacja

Centrum Kultury w Lublinie, Peowiaków, Lublin, Polska