Wydarzenie

Teatr Dada von Bzdülöw - Chmielewska / Truszkowski _ TO to TO_ POKAZ PRZEDPREMIEROWY

Posługując się schematami i stereotypami, które ułatwiają i usprawniają nam porządkowanie świata i rozumienie go, przyjmując za prawdę pewne pojęcia lub idee, pozostawiamy je na swoim miejscu, gdzie pełnią swoje funkcje. Rzadko zastanawiamy się nad ich trafnością i pochodzeniem. Sporadycznie próbujemy zrewidować nasz stosunek do nich. Świat symboli i przekonań zastępuje nam w ten sposób rzeczywistość.
Inspirowani tym nurtem przemyśleń, pragniemy w swojej pracy przyjrzeć się temu “rytmowi życia” poddanemu niewidocznej dla nas sile, określonej przez Schopenhauera jako wola. Nasze, często niezrozumiałe dla nas samych dążenia, racjonalizujemy ubierając je w znaczenia i symbole. Nadajemy im sens, który tłumaczy nam ten nieustający cykl.
Chcemy wprowadzić widza w stan sprzecznych ze sobą doznań i przeżyć gdzieś na pogranicze między jednym punktem odniesienia a drugim, w miejsce, w którym zakwestionuje i porzuci na chwilę swoje schematy postrzegania i kryteria oceny, by w ten sposób skłonić go do kontemplacji nad tym, jak postrzega świat, jak dzieli otoczenie, według jakich przekonań i uwarunkowań.

Dialog artystyczny Katarzyny Chmielewskiej i Jakuba Truszkowskiego jest kontynuacją
współpracy zawiązanej podczas tworzenia spektaklu DZISIAJ, WSZYSTKO w 2017 roku oraz wieloletniej znajomości zapoczątkowanej podczas wspólnych studiów w szkole tańca P.A.R.T.S. w Brukseli.

Niniejsza prezentacja jest podsumowaniem pierwszej połowy procesu pracy nad spektaklem, którego premiera zaplanowana jest na grudzień 2020.

Pomysł: Jakub Truszkowski
Choreografia i wykonanie: Katarzyna Chmielewska i Jakub Truszkowski
Reżyseria świateł: Michał Kołodziej
Produkcja: Stowarzyszenie Teatr Dada von Bzdülöw, Teatr Wybrzeże, Gdańsk
przy wsparciu Urzędu Miasta Gdańska
Premiera: 10 grudnia 2020 roku na Scenie Malarnia
Specjalne podziękowania dla Gdańskiego Archipelagu Kultury, Winda