Wydarzenie

TOŻSAMOŚĆ-AUTONOMIA-DYSKURS KRYTYCZNY. TANIEC W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ PO 1989 ROKU

Międzynarodowa konferencja poświęcona analizie przemian, jakie zaszły w świecie tańca w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku, z perspektywy artystów, naukowców i krytyków. Goście z kilku krajów, w tym autorzy przygotowywanej przez Instytut Muzyki i Tańca oraz wydawnictwo Routledge książki New Dance in Europe after 1989. Communitas and the Other, członkowie wschodnioeuropejskiej sieci EEPAP oraz badacze związani z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, będą dyskutować nad złożonymi kwestiami tożsamości i autonomii tańca oraz budowania dyskursu krytycznego.

8 listopada

09.30-10.00: powitanie

10.00-11.30: TOŻSAMOŚĆ – panel dyskusyjny

Wstęp: Krystyna Duniec

Prowadzenie: Grzegorz Reske

Udział biorą: Heili Einasto, Julia Hoczyk, Stefan Hölscher,  Mihaela Michailov, Iulia Popovici, Annamária

Szoboszlai

11.30-12.30: dyskusja

12.30-13.30: przerwa

13.30-15.00: AUTONOMIA – panel dyskusyjny

Prowadzenie: Marta Keil

Udział biorą: Harutyun Alpetyan, Joanna Leśnierowska, Ewan McLaren, Liza Sargsyan, Izabela Szymańska, Aleksander Tebenkov,

Swietłana Ulanovskaja, Larisa Venediktova

15.00-15.30: dyskusja

15.30-16.00: podsumowanie dnia

9 listopada

09.30-10.00: powitanie

10.00-11.30: DYSKURS KRYTYCZNY – panel dyskusyjny

Prowadzenie: Jarosław Cymerman

Udział biorą: Anna R. Burzyńska, Grzegorz Kondrasiuk, Tadeusz Kornaś, Anna Królica, Jadwiga Majewska

11.30-12.30: dyskusja

12.30-13.30: przerwa

13.30-15.00: TANIEC WOBEC PRZEMIAN KULTUROWYCH W EUROPIE ŚRODKOWO-

WSCHODNIEJ PO 89 ROKU NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH (referaty studentów i doktorantów

UMCS)

Prowadzenie: Gabriela Żuk

15.00-15.30: dyskusja

15.30-16.00: podsumowanie konferencji

Organizatorzy: Instytut Muzyki i Tańca, East European Performing Arts Platform, Centrum Kultury w Lublinie i Lubelski Teatr Tańca, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Partner:
Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, ul. Grodzka 21