Wydarzenie

Lubelski Teatr Tańca _ Traktat optyczny, tom 1

choreografia: Hanna Strzemiecka
muzyka: J.S Bach, muzyka relaksacyjna „Ice symphony”
występują: Anna Żak, Ryszard Kalinowski, Wojciech Kaproń

Lubelski Teatr Tańca powstał przy Centrum Kultury w 2001 roku, filarem zespołu jest Ryszard Kalinowski – tancerz Grupy Tańca Współczesnego politechniki Lubelskiej, absolwent pedagogiki kulturalno-oświatowej, specjalność teatr i taniec, który swoje umiejętności praktyczne doskonali podczas warsztatów tańca współczesnego w Polsce, Szwajcarii i Francji. W roku 1999, nadal współpracując z Grupa Tańca Współczesnego politechniki Lubelskiej rozpoczął karierę jako niezależny twórca i nauczyciel tańca, był jurorem wielu konkursów tanecznych, brał udział w projekcie artystycznym Joe Alter Dance Group z USA. Zrealizował też trzy własne choreografie prezentowane między innymi podczas międzynarodowej Konfederacji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki w Bytomiu.

Lubelski Teatr Tańca zamierza współpracować z polskimi i zagranicznymi tancerzami, choreografami i artystami innych dziedzin sztuki, pracować nad nowymi projektami i zadaniami w ramach Ośrodka Tańca Współczesnego, który zostanie utworzony w Lublinie na wzór i we współpracy z podobnymi ośrodkami na świecie. Zajmował się będzie działalnością artystyczną, edukacyjną i promocyjną.