Wydarzenie

Teatr Dada von Bzdülöw _ Transmigrazione di fermenti d’amore

reżyseria / directed by: Leszek Bzdyl i Katarzyna Chmielewska choreografia i wykonanie /

choreographed & performed by: Katarzyna Chmielewska, Daniela Komędera, Leszek Bzdyl, Paweł

Grala muzyka / music: Mikołaj Trzaska wsparcie multimedialne / multimedia support: Maciej

Salamon kostiumy / costumes: Katarzyna Piątek reżyseria świateł / lighting design: Michał

Kołodziej produkcja / produced by: Teatr Dada von Bzdülöw / Teatr Wybrzeże, Gdańsk wsparcie

/ supported by: Gdańsk City Council czas trwania / duration: 60 min premiera / premiere:

17 Grudnia 2014, Teatr Wybrzeże, Gdańsk / 17th December 2014, Teatr Wybrzeże, Gdańsk

„Transmigrazione di fermenti d’amore” nie będzie opowiadać o niczym innym, jak tylko o tych chwilach,

kiedy nasz mózg zawiesza swoją aktywność poznawczą i prowadzi nas ku zatopieniu się w tym, co

lubimy nazywać bliskością. Zapraszamy widzów do teatru, w którym bufonada i klaunada mieszają się

z intymnością, a temperatura uczuć zależna jest od kierunku wiatru.

Zdjęcia