Wydarzenie

Polski Teatr Tańca - Balet Poznański _ Transss…Nieprawdziwe zdarzenia progresywne

idea i choreografia: Ewa Wycichowska
konsultacja reżyserska: Lech Raczak
muzyka: Ludwig van Beethoven
wykonanie: Karina Adamczak – Kasprzak, Andrzej Adamczak, Adriana Cygankiewicz, Iwona Pasińska, Bartłomiej Raźnikiewicz, Konrad Stefański, Daniel Stryjecki, Paulina Wycichowska, Przemysław Grządziela, Zbigniew Łowżył

Impresyjny, pełen aluzji i groteskowych skojarzeń obraz, nie próbuje być fabularyzowaną opowieścią o losach pisarza emigracyjnego, czy jego bohaterów, pozostawiając widzowi absolutną wolność interpretacyjną. Motywy autotematyczne, zderzenie prywatności ze światem artystycznej formy, budowanie gombrowiczowskiego cudzysłowu za pomocą sygnałów czy pojedynczych cytatów nie jest wynikiem kompromisu między literaturą a językiem tańca. Ewa Wycichowska “nie przekłada Gombrowicza na balet”, ale czyta go razem ze swoimi wykonawcami w klimacie środowiskowej subiektywności i atmosfery przełomu wieków. Polski Teatr Tańca został laureatem nagrody “Fotel Leona” za spektakl “Transss…” na Festiwalu Teatralnym 2001 w Zielonej Górze.

“Wszystko jest grą, zniewalającą nas konwencją… Nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek brała udział w tak frapującym, inteligentnym przedstawieniu.” – Małgorzata Okupnik, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

“Wycichowska nie ustaje w poszukiwaniach: rozwiązań formalnych, filozoficznych, estetycznych. Ogromną wagę przywiązuje też do wszechstronnego rozwoju zespołu, który podczas spektaklu, jaki zaprezentowano na festiwalu, potwierdził swą wielką klasę. Kilkunastu tancerzy z imponującą swobodą interpretuje wypowiedzi choreografów perfekcyjnie: ich ruch w sposób organiczny wypływa z rysunku ciała, a kształtowany przez emocje, nawet na chwilę nie poddaje się przypadkowości. Na taką swobodę wyrażania treści mogą pozwolić sobie tylko tancerze bezbłędnie władający techniką. I tacy są artyści Polskiego Teatru Tańca: technika klasyczna czy modern jest dla nich jedynie środkiem, a nie podstawowym zadaniem do pokonania w drodze do celu. To bez wątpienia najlepszy zespół solistów w Polsce.” – Michał Lenarciński, “Wiadomości Dnia” 121/1999.