Wydarzenie

Anna Krysiak, Wojtek Mochniej _ Uję (Ci)

choreografia i taniec / choreofraphy and performance: Anna Krysiak, Wojtek Mochniej

czas trwania / duration: 40 min

Uję(Ci) to wyjątkowy duet Anny Krysiak i Wojtka Mochnieja, artystów, którzy spotkali się ponownie

na scenie po dziesięciu latach. Spektakl koncentruje się na poszukiwaniu tożsamości w kontekście

uciekającego czasu i cykli dojrzałości, by odkryć w sobie na nowo niewinność, dzikość i otwartość

na życie.

Zdjęcia