Wydarzenie

Warsztaty tańca współczesnego

DON Gnu Dania / Denmark

Ludzie na krawędzi – autorskie warsztaty prowadzone przez tancerzy DON GNU.

Nietypowe warsztaty taneczne, które zadają pytanie: czym jest równowaga? Celem

tych warsztatów jest zbudowanie pomostu pomiędzy fizyczną, a teoretyczną

koncepcją równowagi. Równowaga nie istnieje jako samoistne zjawisko, jest

ona stale tworzona poprzez współpracę i osobiste zaangażowanie uczestników,

poszukiwanie zarówno przeszkód, jak i możliwości jakie stwarza praca na pochylni,

którą artyści DON GNU nazwali “Zawieruchą” (“The Turmoil”). Prowadzący warsztaty:

Petras Lisauskas i Fredrik Pors Jakobsen (performerzy i twórcy materiału choreograficznego DON GNU

Petras Lisauskas Litwa / Lithuania

Technika rozwijania ruchu. Podczas warsztatów będziemy pracować nad układem

przedsionkowym oraz budowaniem sekwencji ruchu. Będziemy pracować nad

pogłębianiem zaufania do naszego ciała jako instrumentu samozachowawczego,

poprzez opuszczenie strefy własnego komfortu. Będziemy badać jakość „wody” w

ruchu oraz aspektu inercji. Będziemy poszukiwać możliwości odpoczynku w trakcie

wykonywania intensywnego ruchu.

Mirjam Sögner Niemcy / Germany

W trakcie zajęć poszukuje sposobów wchodzenia w alternatywne stany odczuwania

ciała, także te wynikające z wpływów nowych technologii, które stwarzają

całkowicie nowe możliwości doświadczania nas samych oraz naszego otoczenia.

Obrazy i schematy ruchowe zapożyczone z wirtualnej rzeczywistości posłużą jako

punkt wyjścia do zagłębienia się w arsenał choreograficznych narzędzi, które tworzą

podstawę mojej artystycznej praktyki. Wszystkie zaproponowane rozwiązania dążą

do odkrycia fikcyjnej przestrzeni, w której fantastyka, elementy science-fictione,

fizyczne i wirtualne rzeczywistości się spotykają, aby stworzyć platformę, w obrębie której uczestnicy

warsztatów będą mogli zabawić się z nieznanymi do tej pory stanami cielesnymi oraz sposobami jego

postrzegania.

Anton Safonov Ukraina / Ukraine

Zajęcia nakierowane na rozwój właściwości fizycznych, emocjonalnych i dotykowych.

Akt doświadczenia rzeczywistości nie jest jedynie doznaniem fizycznym, ale

także emocjonalnym, psychologicznym.W trakcie zajęć będziemy w syntetyczny

sposób wykorzystywać elementy sztuk walki, akrobatyki, partnerowania, używania

głosu oraz różnorodnych ćwiczeń na koordynację ruchową. Poprzez pozytywne

nastawienie do zajęć sprawimy, że nasz układ nerwowy stanie się bardziej zwinny.

Stworzymy okazję, aby zaadaptować nasze doświadczenia i w praktyczny sposób

dowiedzieć się jak użyć wszystkich środków wyrazu nam dostępnych, bez zbędnych ograniczeń.

Hygin Delimat, Josseline Black Polska/Poland / USA

Architektura w ciele. Intensywna praktyka ruchowa zawierająca zarówno elementy

bardzo techniczne – czerpiące z podejścia somatycznego, ale też mocno fizyczne

(bywa akrobatycznie) – jak i kreatywne, czyli „deformowanie” znanej i zastanej

wiedzy o ruchu. Innymi słowy jest to dużo sensownie rozlanego potu.

Anna Krysiak Polska / Poland

Styl ruchu powstawał na bazie wieloletniego doświadczenia pracy w Śląskim

Teatrze Tańca oraz pracy z wieloma pedagogami i choreografami z Europy, Kanady,

Anglii i USA. Jej styl jest wynikiem własnych badań nad możliwościami ciała

człowieka. Kładzie nacisk na wykorzystanie naturalnych impulsów oraz ciężaru

ciała, swobodnego przepływu energii i wykorzystania pędu, zawieszeń w tym

balansowania miedzy stanem równowagi, a upadkiem.

Wojciech Mochniej Polska / Poland

oferuje nowe/indywidualne spojrzenie na techniki tańca współczesnego,

proponując ścieżkę/pracę w kierunku ruchu organicznego. Opracowany przez

pryzmat jego doświadczeń zawodowych warsztat, skupia się na eksploracji ciała

zarówno w uporządkowanym ruchu i strukturze, jak i sytuacjach improwizowanych.

W pracy warsztatowej skupia się na roli ciężaru ciała oraz przepływu linii

energetycznych. Pracuje nad świadomą izolacją ciała oraz wykorzystaniem

naturalnych impulsów.