Wydarzenie

Peter Pleyer & Eszter Gall _ web

muzyka: Atilla Dora
kostiumy: Martine van’t Hul
światło: Kijkshop /Arnhem
występują: Eszter Gal, Peter Pleyer

„W spektaklu web tworzy pole, które pozwala nam wyrażanie naszego wolnego wyboru. Po przemianach historycznych, jakie miały miejsce w politycznej strukturze Serbii, Jugosławii i wraz z zakończeniem panowania ostatniej dyktatury w Europie uważamy, iż stało się rzeczą ważną pokazanie przykładów wolnego wyboru, co realizujemy szukając alternatyw w sposobie wykonania, w tańcu i sztuce.

Po dziesięciu latach rewolucyjnych przemian w Europie Wschodniej zauważamy pojawienie się specyficznej tendencji zwracania się ku mainstreamowi, zarówno w rozrywce, modzie, tańcu , teatrze… ale również sposobie życia i myślenia, co grozi niebezpieczeństwem zniknięcia alternatyw. Jednakże wolność wyboru jest możliwa jedynie wtedy, gdy posiadamy dużą wiedzę i wiele informacji na temat różnych, możliwych twarzy i aspektów życia i sztuki.

Spektakl  web ukazuje naszą chęć innego spojrzenia na obecny świat tańca. Tańczymy w staki sposób i tańczymy to, co uważamy za słuszne w danej chwili, w danej przestrzeni i dla danej widowni.

web  wyraża przekonanie, iż jeżeli coś dzieje się w jakimś miejscu, to wywiera to wpływ na wszystko inne, na kompozycje ciała i przestrzeni, na obserwatora, na świat tańca i cale „społeczeństwo.” piszą o swoim spektaklu twórcy.