Wydarzenie

Joe Alter Dance Group _ What if?

Zespół powstał w maju 1996 roku, w swojej pracy korzysta zarówno z warsztatowych doświadczeń baletu klasycznego, jak i technik tańca współczesnego. Sięga też często do postmodernizmu jako inspiracji formalnej. Zespół funkcjonuje jako społeczność oparta na zasadach społecznej komunikacji i współpracy. Celem sztuki jaka uprawia Joe Alter, jest wyrażanie stanów, warunków ludzkiego istnienia poprzez taniec współczesny. Artyści chcą przemówić poprzez ruch do ludzkich trosk, niepokojów. Muszą w tym celu uświadomić sobie   własne problemy, sprawy i związki wypełniające ich prywatne, codzienne życie. Muszą znaleźć w sobie emocje, wyrazić je ruchem, znakiem plastycznym.

Chcąc dotrzeć do jak największej liczby odbiorców grupa, poza działaniami ścisłe artystycznymi, organizuje tez warsztaty, wykłady, dyskusje, poszerzając wiedzę zarówno widzów jak i wykonawców.

„Naszym celem jest pogłębianie rozumienia siły tańca współczesnego jako środka komunikacji dla wyrażania lokalnych i narodowych spraw w szerszym zakresie. Pracujemy intensywnie z młodymi ludźmi z całej Polski w ramach nowatorskiego projektu kulturalno-edukacyjnego pod nazwą „Projekt Polski”.

muzyka: Dixie Dregs
tańczą: Joe Alter, Aleksandra Dziurosz, Kasia Rosiewicz, Aneta Szydlak, Krzysztof Zawadzki