Wydarzenie

Śląski Teatr Tańca _ WK-70

Powstał w 1991 roku w Bytomiu z inicjatywy Jacka Łumińskiego. Jest pierwszym zawodowym zespołem tańca współczesnego w Polsce. Oryginalny styl choreograficzny Łumińskiego wywodzi się z syntezy współczesnych form tanecznych z rodzimą mentalnością i historią. Zrodził się w efekcie, rozpoczętych jeszcze w 1981 roku badań Jacka Łumińskiego nad folklorem Żydów z Polski i polskim folklorem tanecznym.

Ślaski Teatr Yańca występował i prowadził zajęcia warsztatowe w Niemczech, Izraelu, Słowacji, Republice Czeskiej, na Węgrzech, Szwajcarii i kilkakrotnie w USA. W swoim repertuarze, obok spektakli Jacka Łumińskiego, teatr z Bytomia ma również choreografie Avi Kaisera (Belgia), Anny Sokolow (USA), Terese Fredman (USA), Marka Haima (USA), Risy Jaroslow (USA), Melissy Monteros 9USA), Sthepanie Skura (USA), Wendella Beaversa (USA), Sama Costy (USA), Diane Elhoust & Franka Handelera (Holandia) i Christine Brunel (Niemcy).

choreografia: Jacek Łumiński
muzyka: Paweł Szymański, muzyka socrealizmu, polska muzyka ludowa, Anuar Brahem, Elizabeth Valetti
kostiumy: Katarzyna Sokołowska
tańczą: Anna Krysiak, Sylwia Hefczyńska, jennine Willett, Anita Wach, Janusz Skubaczkowski, Tomasz Wygoda, Robert Śliżewski