Wydarzenie

Bonnie Brooks _ Wykład Bonnie Brooks, „Audience development”

„Współczesne i innowacyjne projekty na rzecz rozwoju widowni w tańcu amerykańskim” wykład Bonnie Brooks (USA)

Bonnie Brooks – autorka pisząca o tańcu, nauczyciel teorii tańca, pasjonatka sztuk posiadająca bogate wykształcenie w dziedzinie administracji i produkcji tanecznej. Zanim związała się z wydziałem w Columbia College, pełniła funkcję wizytującego profesora na studiach podyplomowych na Wydziale Kultur i Sztuk Świata w UCLA, gdzie prowadziła zajęcia z zagadnień współczesnego tańca i praktyki. W latach 1990-1998 była Prezesem i Dyrektorem Wykonawczym Dance/USA, podstawowej organizacji tanecznej w kraju. W czasie pracy w Dance/USA nadzorowała rozliczne inicjatywy, w tym National Task Force on Dance Education, a także rozwój wielu programów grantowych, w tym American Dance Touring Initiative oraz Irvine Fellowship of Dance z siedzibą w Kalifornii (1985-88). Obecnie oprócz sprawowania funkcji prezes Dance Centre, Bonnie prowadzi zajęcia z Wstępu do Nauk o Tańcu, Współczesnych Trendów w Tańcu, Międzykulturowych Perspektyw w Tańcu, Historii Tańca Zachodniego oraz Relacji między Artystami i Widzami. Jest także współkuratorką, wraz z dyrektorem wykonawczym Philem Reynoldsem, sezonów artystycznych w Dance Centre, a także główną dyrektor literacką Dance Centre, odpowiedzialną za noty programowe, moderowanie spotkań widzów z wizytującymi artystami. Nieustannie aktywnie uczestniczy w działaniach regionalnej i krajowej społeczności tanecznej, była członkiem rady Music and Dance Theater of Chicago w latach 2000-2005. Wraz ze współpracownikami z Links Hall i Museum of Contemporary Art w Chicago była współzałożycielką Chicago Dancemakers Forum. Publikowała artykuły i komentarze w Dance Magazine (Nowy Jork) i Dance Now (Londyn).

Lublin Event prezentowany jest za zgodą i dzięki wsparciu Merce Cunningham Trust