Wydarzenie

wystawa chwili – projekt: inspiracje tańcem w sztukach plastycznych

W myśl idei tegorocznych Spotkań i poszukiwania inspiracji tańcem do projektu zostali zaproszeni Artyści Sztuk Plastycznych, starszego i młodszego pokolenia, którzy w zaaranżowanym Studio oddadzą się procesowi twórczemu po obejrzeniu spektakli teatrów tańca. W czasie trwania Festiwalu będą powstawały prace plastyczne inspirowane prezentowanymi choreografiami, które zostaną pokazane w procesie tworzenia w ramach „Wystawy Chwili” podczas wieczoru zamykającego Spotkania.