Wydarzenie

Grupa Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej _ Z rachunku prawdopodobieństwa

Grupa istnieje przy Politechnice Lubelskiej od 1977 roku jako zespół nowatorskich form tanecznych. W listopadzie 1993 roku kierownictwo  grupy przejęła Hanna Strzemiecka, opierając pracę zespołu na technikach i zasadach kompozycji tańca współczesnego. Zespół dość szybko został dostrzeżony praz polskie środowisko taneczne  i zagraniczny krytyków tańca współczesnego.

„… GTWPL Hanny Strzemieckiej jest grupa studencką o wielorakim podłożu tanecznym i szerokim zakresie treningu w budowaniu ruchu. Strzemiecka wyjątkowo dobrze pracuje z młodymi tancerzami, których trening ruchowy nie należy typowych w tańcu. Jej pracy przewodzi portretowanie charakterów  w narracjach wątkowych (…) Pytania stawiane w jej pracach są prowokujące i często bez odpowiedzi”.

Linda Zaldwell

Z rachunku prawdopodobieństwa

„Rachunek prawdopodobieństwa jest dziełem…
… zjawisk przypadkowych… uczy nas…
…PRZEWIDYWAĆ RZECZYWISTY przebieg
danego zja…

(„Matematyka przewodnik encyklopedyczny” I.N Bronsztejna i K.A Simiendiejewa)

Spektakl wysoko oceniony przez krytyków podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki w Bytomiu w lipcu 2000.

koncepcja: Ryszard Kalinowski, Anna Żak
choreografia: Ryszard Kalinowski
tekst: Peter Bichsel – „Pory roku”
muzyka: the Sound Office
tańczą: Ryszard Kalinowski, Anna Żak