Wydarzenie

Pracownia Fizyczna i SzaZa _ Zdarzenia

idea, reżyseria i prowadzenie spektaklu / Idea, directing and running the show: Jacek Owczarek

muzyka improwizowana na żywo / improvised live music: Paweł Szamburski, Patryk Zakrocki –

SzaZa Obsada / current cast in the show: Aleksandra Łaba, Paweł Grala, Ilona Gumowska, Iwona

Olszowska, Krzysztof Skolimowski

Spektakl wypełniony tańcem na granicy ryzyka, swoją dynamikę zawdzięcza złożonej strukturze

improwizacyjnej partytury, wypracowanej w toku zbiorowych działań pięciu wybitnych

improwizatorów tańca, dwóch genialnych muzyków improwizujących oraz Jacka Owczarka.

Włącza się on w akcję spektaklu poprzez tworzone na żywo komunikaty, polecenia i komentarze

oraz często także przez współpracę z reżyserem światła na bieżąco reagującym na to, co dzieje się

na scenie.

Charakter spektaklu, cieszącego się niezmiennie żywym odbiorem publiczności, dobrze oddaje

określenie playfulness – rozigranie, które Victor W. Turner wprowadził do antropologii teatru.

Spektakl miał już wiele odsłon, jego istotą jest uniwersalność i aktualność.

Zdjęcia