Wydarzenie

Magdalena Jędra _ Złe ziele – PREMIERA LUBELSKA

Performans „Złe ziele” to próba wykształcenia czułej praktyki bycia z odrzuconymi roślinami, poznawania ich potrzeb i doświadczania ich sprawczej mocy. Od kilku lat Magda Jędra pogłębia wiedzę na temat przyrody, szukając kanałów komunikacji ciała ludzkiego z ciałem roślinnym. Miejscem, z którego zaczyna towarzyszenie roślinom w ich procesach życiowych, jest to, co na potrzeby projektu nazywa ciałem botanicznym: wpisane w roślinne ekosystemy ciało o porowatych, przepuszczalnych granicach, funkcjonujące w sieci wzajemnych ludzko-nieludzkich splotów i zależności.

Artystka skupia się na roślinności dziko rosnącej, panoszącej się i niemile widzianej – takiej, która zagraża nie tylko ludzkiej potrzebie porządku i kontroli, ale i antropocentrycznej wizji rzeczywistości. Chwasty rosną jak chcą. Zapuszczają korzenie tam, gdzie nie są chciane, są zawsze nie na miejscu.

koncepcja: Magda Jędra, Anka Herbut
choreografia, performans: Magda Jędra
tekst, dramaturgia: Anka Herbut
muzyka: Justyna Stasiowska
kostium, przestrzeń: Marta Szypulska
reżyseria światła: Jacqueline Sobiszewski
producent: Fundacja Ciało/Umysł
koproducent: Centrum Kultury w Lublinie i Goyki 3 ART Inkubator
Pierwszy etap rezydencji został zrealizowany w Kazimierzu Dolnym w ramach współpracy z Fundacją KZMRZ

Zdjęcia