Maria Sławińska

Inna przygoda festiwalowa

 

Organizatorzy Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca włączając do programu spektakl Inni udowodnili, że każdy widz, bez względu na wiek i doświadczenie, jest istotny dla tworzenia przestrzeni wymiany myśli i tanecznej zabawy.

Przedstawienie Anton Lachky Company to narracyjno-taneczna opowieść dla widzów od szóstego roku życia. Użyte przez artystów strategie są jednak na tyle uniwersalne, że każdy może doświadczyć tej mitycznej opowieści teatralnej. Na scenie oglądamy czterech tancerzy, słyszymy też głos z offu – relacja między tymi sferami jest istotą przedstawienia.

Nastrój historii rozpięty jest pomiędzy Małym Księciem a Alicją w Krainie Czarów. Życiem czterech mieszkańców „plastikowej planety” kierują trzy zasady, a właściwie zakazy. Nie wolno zastanawiać się nad tym, co jest poza planetą, a w szczególności zabronione są próby przekraczania granicy świata. Kto ustalił takie zasady? Świat nie ma swojego stwórcy – to jeden z wątków, które prowadzą do filozoficznych rozmyślań nad istotą rzeczywistości. Pomimo braku autora zakazów bohaterowie są im posłuszni. Szczęśliwie jeden z nich ma potrzebę poszerzenia świadomości i wykazuje się odwagą. Zaczyna eksplorować możliwość przedostania się poza granice planety. Opowieść o przejściu na Drugą Stronę i międzygwiezdnych podróżach posiada prawie niezauważalny potencjał rewolucyjny. Nie warto godzić się na zastaną sytuację. Należy patrzeć szerzej i dostrzegać możliwości działania, przecież zawsze może być lepiej.

Tancerze grają grupę przyjaciół. Każdy z nich wykonuje charakterystyczny dla swojej postaci ruch, prezentując jej indywidualny charakter. Artyści ilustrują swoimi działaniami to, co słyszymy z offu, pozostawiają jednak przestrzeń widzom na ich własną interpretację choreografii. Zarysowanie szkieletu opowieści scenicznej z pewnością ułatwia odbiór młodej publiczności.

Spektakl dowodzi, iż teatr tańca dla dzieci jest skuteczniejszy dzięki użyciu słów. Jednocześnie reprezentacja opowiadanej historii za pomocą ruchu pozostawia ogromne pole dla rozwoju wyobraźni każdego widza z osobna. Tancerze dają przestrzeń do tego, aby każdy indywidualnie zaprojektował własną „plastikową planetę” i czterech bohaterów. Inaczej niż w teatrze lalkowym, gdzie widz konfrontowany jest z ograniczoną formą. Dlatego teatr tańca może mieć duży wpływ na kształtowanie wrażliwości artystycznej młodego odbiorcy. I właśnie przykładem takiego działania jest spektakl Inni.


Anton Lachky Company

Inni

choreografia: Anton Lachky

tekst: Eléonore Valère-Lachky
głos: Eléonore Valère-Lachky (język francuski), Tarek Halaby (język angielski), Kim Ceysens (język holenderski)
lektorka: Joanna Pszczoła
produkcja: Anton Lachky Company
koprodukcja: Mars – Mons arts de la scène, Charleroi danse – Centre Chorégraphique de la fédération Wallonie-Bruxelles, Centre culturel de Verviers, Pierre de Lune Centre Scénique Jeunes Publics de Bruxelles, Le Centre Culturel du Brabant Wallon
wsparcie i pomoc: FédérationWallonie-Bruxelles, Loterie National – FWB, Service Général de la Création Artistique – Service de la danse
możliwość odbycia prób dzięki uprzejmości: Le Marni, Le Centre Culturel Jacques Franck, La Roseraie, le CCBW, La Balsamine, Charleroi Danse

obsada: Evelyne de Weerdt, DunyaNarli, Nino Patuano, Lewis Cooke