Wydarzenie

Katarzyna Sitarz _ PER-SONA

performatywny koncert
koncepcja i wykonanie: Katarzyna Sitarz
dramaturgia: Eleonora Zdebiak
opieka artystyczna: Bush Hartshorn
produkcja: Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk – w ramach Solo Projekt Plus 2016
przy wsparciu : Kooperatywa Łaźnia, Fundacja Witryna Kultury w Szczecinie
czas trwania: 40 min

PER-SONA nieustannie pulsuje pomiędzy tym co (nie)widzialne, a tym co (nie)słyszalne, między materialnością i nieuchwytnością. Uważnie wsłuchując się w dźwięk głosu, składa soniczną sygnaturę ciała, którą następnie rozprasza, aby ukształtować ją na nowo. Granice pomiędzy tym, co wewnątrz i tym, co na zewnątrz, zacierają się, a głos staje się pomostem między prywatnym, a publicznym. Dźwięki zakorzenione w cielesności (phone), języku (logos), zwierzęcej (zoe) oraz społecznej (bios) naturze tworzą jednostkowy jak również kolektywny głos. Ten głos jest obecnością wykraczającą poza ciało, penetrującą przestrzenie i rezonującą na płaszczyźnie afektywnej i emocjonalnej. Jest siłą jednoczącą sensualność i intymność; dynamiką, w której pobrzmiewają echa brzydoty, przyjemności, piękna i szaleństwa, wraz z tym, co znajome i tym, co obce.

Zdjęcia